GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

Masarykova 11
080 01 Prešov
IČO: 31698549
DIČ: 2020520106

Informácie o majiteľovi GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

Spoločnosť GEOPOL PREŠOV s.r.o. bola založená za účelom riešenia problematiky v oblasti geologického prieskumu a ekologickej problematiky. Nosným programom spoločnosti je ponuka prác pri komplexnom riešení  inžiniersko-geologického prieskumu, ekologických záťaží kontaminovaných zemín, vôd, spevnených plôch a technologických  zariadení. Ďalej ponúkáme realizáciu všetkých potrebných sanačných procesov a nakladanie s bioodpadom.

 

Naše služby:

  • inžiniersko-geologický, hydrogeologický prieskum a prieskum geofaktorov životného prostredia
  • inžinierska geológia
  • ochrana životného prostredia
  • monitoring a zhodnotenie ekologických záťaží
  • vrtné práce a čerpacie skúšky
  • sanačné práce pri likvidácii znečistenia zemín,  podzemných vôd a antropogénnych materiálov
  • inžinierska a projektová činnosť
  • servis odlučovačov ropných látok a tukových lapolov

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Pavel Polák

geopol@geopol.sk

051 / 773 29 95

0907 920 803

Kde nás nájdete?